BEL ACTIE VRIENDENLOTERIJ WOENSDAG 9 OKTOBER POLFERMOLEN!!
WAAROM……..???
Op woensdag 9 oktober van 18.45 uur tot 21.30 uur doet VC SEC mee aan de bel actie van de Vriendenloterij.

Ook voor VC S.E.C. is het belangrijk om naast contributies en subsidies andere en nieuwe manieren te zoeken om ikomsten te genereren. Ook het werken tijdens evenementen (Carnagala en Pop on Top) zijn hier voorbeelden van. Alleen op deze weg is het mogelijk om de continuïteit en verdere ontwikkeling van onze vereniging te borgen.

“De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde samenleving. Daarom steunen zij goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Hun bekende Vrienden helpen hun om hun doelstellingen aan een groter publiek kenbaar te maken, bijvoorbeeld via een TV optreden of door het organiseren van een Meet & Greet. Naast de vaste goede doelen, kunnen deelnemers van de loterij ervoor kiezen om vriend te worden van hun eigen club of vereniging (het zogenoemde geoormerkt meespelen). De Vrienden Loterij valt samen met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.
Geoormerkt meespelen
Uniek aan de Vrienden Loterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen welk goed doel zij steunen met de helft van hun maandelijkse inleg. Dit heet geoormerkt meespelen. Wie geen keuze maakt, steunt automatisch de vaste goede doelen van de Vrienden Loterij op het gebied van gezondheid en welzijn”

VC S.E.C. is een van de verenigingen die men op deze wijze kan steunen. Enkele bezitters van een lot in deze loterij doen dit al. Wij denken dat het mogelijk moet zijn om dit aantal uit te breiden. Vandaar dat we meedoen aan de vermelde bel actie.
Hierbij kunnen zich enkele situaties voordoen.
1) Iemand speelt al mee bij de vriendenloterij maar heeft zijn lot nog niet “geoormerkt” maar wil hiervoor wel VC S.E.C. aanwijzen.
2) Iemand speelt al mee en heeft zijn lot wel “geoormerkt” maar een andere vereniging aangewezen en wil dit wijzigen naar VC S.E.C.
3) Iemand speelt nog niet mee maar wil dit wel gaan doen omdat hij/zij de missie van de Vriendenloterij onderschrijft en wil zijn lot(en) “oormerken” ten gunste van VC S.E.C. Hierdoor wordt dus zowel de missie van de Vriendenloterij gesteund maar ook VC S.E.C.

Missie Vriendenloterij:
Wij willen goede doelen steunen die werken aan gezondheid en welzijn. Wij werven fondsen voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij.

Het zal duidelijk zijn dat bovenvermelde situaties voor de vereniging geld opleveren. VC SEC krijgt van elk t.g.v. VC S.E.C. “geoormerkt” lot maandelijks 50% van de lot prijs zolang er meegespeeld wordt.
Op bovenvermelde datum zal er dus een VC S.E.C. team aan de slag gaan om leden, oud-leden en/of andere VC S.E.C. hiervoor te benaderen. Omdat de actie uiteindelijk ook ten goede komt aan de leden is het belangrijk om van alle teams afgevaardigden te leveren voor het bel team. Wie van jouw team doet nog mee??? Opgeven bij Marieke Custers via activiteiten@VCSEC.nl. Iedereen krijgt een instructie op de avond alvorens gestart wordt.

Om de vrijwilliger te belonen, geeft de Vrienden Loterij de bellers drie maanden gratis deelname aan de Vrienden Loterij. Deze loten stoppen automatisch en zijn geheel kosteloos.

Wij rekenen op jullie medewerking..

VC S.E.C. steunen en kans maken op prachtige prijzen? De Vrienden Loterij maakt het mogelijk! 50% van je inleg gaat direct naar de clubkas van VC S.E.C. en jij maakt elke maand kans op een prijzenpakket met fantastische geldprijzen, vakanties voor jou en je vrienden, auto’s, TV’s en meer dan een miljoen andere prijzen.
Winnen is leuker met de Vrienden Loterij. Voor jou, je vrienden, voor VC S.E.C. voor iedereen! Want als jij wint, winnen je vrienden ook. En jij bepaalt wie! Heb je zelf interesse om mee te spelen of ken je mensen die meespelen en VC S.E.C. willen steunen geef dit door aan Marieke of ga snel naar https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=166109 en speel