Binnen onze vereniging zijn naast het bestuur (zie onder bestuur) coördinatoren actief met ieder hun eigen aandachtspunt. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse werkzaamheden binnen de vereniging. De coördinatoren bespreken dit regelmatig in vergadering met het bestuur.

Op dit moment zijn volgende coördinatoren actief.

Vacature

imagesCAHXS4DJ

Coördinator Senioren
mail:  senioren@vcsec.nl

De coördinator senioren is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op onze competitiespelende seniorenteams inclusief de recreantenteams. Hierbij valt o.a. te denken aan de contacten met trainers en spelers het werven van nieuwe spelers, teamindelingen, oefenprogramma’s etc. Indien nodig zal hij hiervoor een eigen werkgroep samenstellen. Voor het dames recreantenteam zijn deze taken gedelegeerd aan Anita Marx (voor contact gegevens zie lid werkgroep pr/sponsoring,


John Hendriks

Coördinator Jeugd
mail: jeugd@vcsec.n

De coördinator jeugd is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op onze jeugdafdeling. Hierbij valt o.a. te denken aan de contacten met trainers, spelers, ouders, teamindelingen, jeugd werving (scholenprojecten, jeugdinstuif etc.), CMV toernooien, oefenprogramma’s etc. Indien nodig zal hij hiervoor een eigen werkgroep samenstellen.


Vaos Brouns ZWVaos Brouns

Coördinator Wedstrijdzaken
mail: wedstrijdzaken@vcsec.nl

De coördinator wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor de planning van de wedstrijden van onze teams. Aandachtspunten hierbij zijn hal uren reserveren, aanwijzen scheidsrechters en tellers, verzorgen wedstrijdformulieren, uitslagen door geven aan de NeVoBo etc. De coördinator wedstrijdzaken is ook 1e aanspreekpunt indien er wedstrijden verplaatst moeten worden. Verder is hij ook aanspreekpunt voor ons scheidsrechter corps en verantwoordelijk voor de opleiding en werven van scheidsrechters. Indien nodig zal hij hiervoor een eigen werkgroep samenstellen. Voor de wedstrijdorganisatie rondom het dames recreantenteam zijn deze taken gedelegeerd aan Phily Geraards; email: geraards@planet.nl, tel: 06-18742127


Peter van der Zee ZW 1Peter van der Zee

Coördinator pr/sponsoring
mail: prsponsoring@vcsec.nl

De coördinator pr/sponsoring is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen. Hierbij valt te denken aan het onderhouden van contacten met sponsoren, het werven van nieuwe sponsoren of het introduceren van plannen voor andere fondsenwerving. Inzake de pr activiteiten valt o.a. te denken aan de contacten met pers, onderhoud, website, digitale bulletin etc.. Indien nodig zal hij hiervoor een eigen werkgroep samenstellen.


Marieke Custers

Coördinator activiteiten
mail: activiteiten@vcsec.nl
De coördinator activiteiten is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen onze vereniging georganiseerd worden. Hierbij valt te denken aan sfeerverhogende activiteiten (zoals feestavond, dropping, jeugdactiviteiten) maar ook activiteiten met de bedoeling om middelen te genereren (zoals werken tijdens Pop on Top, Amstel Carnagala, acquisitie vriendenloterij etc.) Binnen deze werkgroep wordt Marieke geassisteerd door Mandy Kickken en Rowan Duijsens.


 

Zoals gezegd zijn de coördinatoren met hun team bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging. Dit zijn vele grote en kleine klusjes. Hier is natuurlijk ook van toepassing dat vele handen licht werk maken. Heb je interesse om bij een van deze werkgroepen te assisteren neem dan met de coördinator of het bestuur contact op voor meer info en mogelijkheden..