Binnen onze vereniging zijn naast het bestuur (zie onder bestuur) coördinatoren actief met ieder hun eigen aandachtspunt. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse werkzaamheden binnen de vereniging. De coördinatoren bespreken dit regelmatig in vergadering met het bestuur.

Op dit moment zijn volgende coördinatoren actief.

Vacature

imagesCAHXS4DJ

Coördinator Senioren
mail:  senioren@vcsec.nl

De coördinator senioren is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op onze competitie spelende seniorenteams inclusief de recreantenteams. Hierbij valt o.a. te denken aan de contacten met trainers en spelers het werven van nieuwe spelers, teamindelingen, oefenprogramma’s etc. Indien nodig zal hij hiervoor een eigen werkgroep samenstellen.

Deze functie wordt momenteel door de voorzitter samen met overige bestuursleden waargenomen.


John Hendriks

Coördinator Jeugd
mail: jeugd@vcsec.n

De coördinator jeugd is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op onze jeugdafdeling. Hierbij valt o.a. te denken aan de contacten met trainers, spelers, ouders, teamindelingen, jeugd werving (scholenprojecten, jeugdinstuif etc.), CMV toernooien, oefenprogramma’s etc. Indien nodig zal hij hiervoor een eigen werkgroep samenstellen.


Coördinator Wedstrijdzaken
Deze functie is onderverdeeld.
Secretaris en voorzitter (zie bij bestuur) zijn aanspreekpunt voor de planning van de wedstrijden van onze teams. Aandachtspunten hierbij zijn hal uren reserveren, verzorgen wedstrijdformulieren, uitslagen door geven aan de NeVoBo, verplaatsen van wedstrijden etc.

Vaos Brouns ZWVaos Brouns

Coördinator Wedstrijdzaken/arbitrage
mail: wedstrijdzaken@vcsec.nl

Vaos Brouns is aanspreekpunt voor ons scheidsrechter corps en verantwoordelijk voor de opleiding en werven van scheidsrechters.

 

 

 

 

Iris Mullenders

Coördinator Wedstrijdzaken/aanwijzen scheidsrechters en tellers
mail: wedstrijdzaken@vcsec.nl

 

Iris Mullenders is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het aanwijzen van scheidsrechters en tellers tijdens de thuiswedstrijden.

 

 

 


Vacature

Coördinator pr/sponsoring
mail: prsponsoring@vcsec.nl

imagesCAHXS4DJDe coördinator pr/sponsoring is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen. Hierbij valt te denken aan het onderhouden van contacten met sponsoren, het werven van nieuwe sponsoren of het introduceren van plannen voor andere fondsenwerving. Inzake de pr activiteiten valt o.a. te denken aan de contacten met pers, onderhoud, website, digitale bulletin etc.. Indien nodig zal hij hiervoor een eigen werkgroep samenstellen.


Esmée Simons

Coördinator activiteiten
mail: activiteiten@vcsec.nl
De coördinator activiteiten is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen onze vereniging georganiseerd worden. Hierbij valt te denken aan sfeer verhogende activiteiten (zoals feestavond, jeugdactiviteiten, toernooien etc. etc.) maar ook activiteiten met de bedoeling om middelen te genereren (zoals werken bij externe organisaties). Binnen deze werkgroep wordt Esmée geassisteerd door Marieke Custers, Isa Philips, Bo Eurlings, Joanna Visschers, Sacha Janssen en Roel Robeers.


 

Zoals gezegd zijn de coördinatoren met hun team bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging. Dit zijn vele grote en kleine klusjes. Hier is natuurlijk ook van toepassing dat vele handen licht werk maken. Heb je interesse om bij een van deze werkgroepen te assisteren neem dan met de coördinator of het bestuur contact op voor meer info en mogelijkheden..