Het bestuur zorgt ervoor dat de vereniging zo optimaal mogelijk functioneert. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is de eindverantwoordelijk en beleidbewaker.

Binnen de vereniging zijn verder coördinatoren actief met ieder hun eigen aandachtspunt (zie onder coördinatoren).

Het bestuur vergadert regelmatig waarbij de coördinatoren indien nodig bij aanwezig zijn.
Op dit moment ziet het bestuur er als volgt uit:

 

Ruud Janssen

Voorzitter
mail: voorzitter@vcsec.n


De voorzitter heeft samen met de ander DB leden de algemene leiding binnen onze vereniging. De voorzitter heeft regelmatig contact met de coördinatoren over de uitvoering van hun taken en het beleid.


 

 

2016-08-22 Suzanne Franssen

Suzanne Franssen

Secretaris
mail: secretaris@vcsec.n


De secretaris heeft samen met de ander DB leden de algemene leiding binnen onze vereniging. De secretaris heeft daarbij specifieke aandachtspunten zoals het voeren van het secretariaat, ledenadministratie, agenderen en notuleren van vergaderingen, contacten met NeVebo (inschrijven teams, aanvragen spelerskaarten etc.)


Laudy Janssens

Penningmeester
mail: penningmeester@vcsec.n


De penningmeester heeft samen met de ander DB leden de algemene leiding binnen onze vereniging. De penningmeester heeft daarbij nog specifieke aandachtspunten zoals het voeren van onze financiële boekhoudingen en contributie inning, Verder is er ook een nauwe samen werking met de coördinator sponsoring inzake de resultaten m.b.t. fondsenwerving.


 

In onze bestuursvergaderingen komen vaste onderwerpen aan de orde zoals o.a. de voortgang van het technische beleid, de actuele stand van zaken m.b.t. onze financiën, de aanstaande activiteiten, wedstrijdzaken, en pr en sponsoring Uiteraard leveren de coördinatoren (ieder voor hun aandachtspunt) hiervoor de input. Daarnaast is het ook mogelijk (stellen we zeer op prijs) voor leden en of ouders om te bespreken zaken bij ons kenbaar te maken. Hebben jullie, suggesties voor verbetering, klachten geef deze dan door aan onze secretaris Suzanne Franssen (secretaris@vcsec.nl) zodat Wij deze in de bestuursvergadering kunnen bespreken. Op deze manier kunnen we de communicatie verder verbeteren in het belang van onze vereniging. In de agenda op deze site kun je zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden.