Beste leden, ouders, supporters en andere VC S.E.C. vrienden,

Zoals bekend zijn er afgelopen maandag nieuwe en strengere “Corona maatregelen” afgekondigd.
Ook de sportclubs en dus ook de volleybalsport en onze vereniging heeft hier mee te maken.
Belangrijkste mededeling misschien dat de overheid inziet dat blijven sporten belangrijk is voor onze gezondheid en weerstand.

Via volgende pagina’s van de Nevobo en NOC/NSF kun je de volledige actuele informatie en protocollen lezen.

 

Onderstaand een verkorte versie specifiek naar onze vereniging toegespitst.

VC S.E.C. volgt de richtlijnen van de overheid en de sportbonden.

We realiseren ons dat meerdere maatregelen onze sociale contacten, gezelligheid en sfeer aantasten.

We zullen echter door de zure appel heen moeten bijten. We rekenen op jullie medewerking zodat we samen het virus kunnen bestrijden en we over enkele weken niet met nog strengere maatregelen worden geconfronteerd.

We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om voor onze vaste supporters een live-stream te verzorgen voor enkele wedstrijden. We houden jullie hierover op de hoogte.

We realiseren ons verder dat dit weer veel nieuwe info is.

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen die direct aan het bestuur gesteld worden tijdens trainingen en wedstrijden of stuur een e-mail naar info@vcsec.nl.

Let op jezelf en je medesporters en blijf gezond!

Met sportieve groet,

Namens Bestuur VC S.E.C.

Ruud Janssen, voorzitter

Corona Protocol VC S.E.C.

Bestaande richtlijnen:

 • Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid.
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je testen (uitgezonderd <12 jaar)
 • Gebruik bij het betreden en verlaten van de hal desinfectiemiddel (op diverse plaatsen aanwezig)
 • Bij het sporten zijn geen beperkingen
 • Vanaf de kant aanmoedigen moet op alternatieve wijze. Dus hard schreeuwen etc. is niet de bedoeling.
 • Er worden geen handen geschud met de Scheidsrechter en/of tegenstander.
 • Voor en na de wedstrijd tegenover elkaar op de 3 meterlijn naar elkaar klappen is ook een mooi en sportief gebaar.
 • 1,5 meter afstand houden is buiten het speelveld overal van toepassing, dus in de gangen, trappen, kleedlokalen, tribune, horecaruimte etc. etc.
 • In de kleedlokalen mogen maximaal 5 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Op de tribune (voor diegenen die hier wel nog mogen komen) zijn zitplaatsen gemarkeerd.

Aanscherping per 28 september en 30 september:

Volleybal mag doorgaan, maar er gelden vooralsnog voor 3 weken aanvullende coronamaatregelen.

 • Sportbeoefening is uitgezonderd van de regel dat maximale 30 personen bij elkaar mogen komen.
 • Kantine is gesloten (zowel bij trainingen als wedstrijden).
 • Het AGR XP valt overdag onder horeca en is voorlopig geopend tot 18:00 uur.
 • Geen publiek op de tribune tijdens trainingen, dus ook geen ouders.
 • Na de training en eventueel douchen de hal direct verlaten.
 • De Polfermolen sluit uiterlijk om 22.30 uur.
 • Afzetten en ophalen van kinderen: liefst buiten of in de Foyer. Hou hier wel weer rekening met de 1,5 meter afstand.
 • Bij onze thuiswedstrijden geen publiek op de tribune.
 • In de hal mogen aanwezig zijn: de spelers van de teams (conform spelerskaarten), trainers, assistent trainers, teambegeleiders, medische staf, arbitrage, tellers en Corona contactpersoon.
 • Teams die klaar zijn met hun wedstrijd dienen aansluitend te douchen en de sporthal te verlaten.
 • Chauffeurs naar uitwedstrijden of dus van onze bezoekende tegenstander vallen onder teambegeleiding en mogen op de tribune plaatsnemen op de gemarkeerde plaatsen en dus wel naar de wedstrijd kijken. Raadpleeg hiervoor wel eerst de site van de club. Dit kan namelijk per club/sporthal anders zijn.

Per vandaag 30 september heeft premier Rutte voor heel Nederland een dringend advies uitgesproken: mondkapjes in openbare ruimte. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken.

Nadat deze regeling uitgewerkt is zullen we ook deze adviezen opvolgen.

Bij het reizen na uitwedstrijden is navolgende nu al van toepassing.

 • Reis je met OV dan is een mondkapje verplicht.
 • Reis je met auto dan is carpoolen nog steeds aan te bevelen, het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.

Ziekte of zorgen?

Als laatste punt willen we in deze informatiebrief vooruitblikken op een paar mogelijke scenario’s en de te volgen acties die kunnen gaan spelen als daadwerkelijke Coronabesmettingen zich voor doen binnen onze vereniging. Hierbij zijn de RIVM-richtlijnen, zoals bekend op het moment van schrijven van deze brief, leidend.

 1. Je hebt klachten maar (nog) geen positieve testuitslag.
  Als je (meerdere) symptomen vertoond van Corona zoals hoesten, keelpijn, koorts of smaakverlies (zie site RIVM voor de volledige lijst) dan blijf thuis van trainingen en of wedstrijden. Doe dit totdat de klachten over zijn of je een negatieve coronatest uitslag hebt gekregen. Meldt dit dan aub ook bij je coach/ trainer of neem als aangewezen scheidsrechter contact op met de bond om een vervanger te regelen voor de aan jouw toegewezen wedstrijd(en).
 2. Je bent corona positief getest
  Ga conform de Corona richtlijnen direct in thuis quarantaine en licht direct je coach/trainer in. Deze kan dan de Nevobo inlichten zodat deze informatie naar andere belanghebbende (tegenstander/ scheidsrechters) doorspelen. Het team waarin de coronabesmetting is vastgesteld zal gedurende 10 dagen, ingaande vanaf het laatste contact met de betreffende speler/speelster, geen trainingen of wedstrijden spelen. Advies voor de teamspelers is om zich dan ook te laten testen zodat gekeken kan worden of er nog andere besmettingen binnen het team/ verenging zijn geweest.
 3. Je hebt geen klachten maar hebt toch je bedenkingen om gezamenlijk te sporten.
  Ook als er geen directe aanleiding is in vorm van klachten of positieve test mag je als speler/speelster of official op elk gewenst moment aangeven niet te willen komen trainen, spelen of fluiten omdat je je daarbij niet prettig voelt om welke reden dan ook. Dit is ook door de Nevobo nogmaals nadrukkelijk aangegeven naar de scheidsrechters. Wel vragen wij je hierbij om dit op een redelijke termijn aan te geven bij de coach/ trainer of de bond zodat iedereen tijd heeft om zich daarop in te stellen.