Beste leden, ouders, trainers en S.E.C. vrienden,

We proberen iedereen op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het Corona virus,
Dit doen we o.a. via app, facebook en onze site.
We realiseren ons dat niet iedereen over deze kanalen beschikt.
Vandaar wederom een update ook via mail.

 

Het hoge woord is eruit. De volleybalcompetitie 2019-2020 zal niet meer uitgespeeld worden. Helaas, jammer, spijtig maar wel begrijpelijk. Dit is voor iedereen van toepassing maar zeker voor de teams die nu aan kop gaan in hun klasse
(Meisjes C, Heren Recreanten 1 en Heren Recreanten 2) en de teams die nog spelen voor klasse behoud en p/d
(dames 2 en dames 3).
Welke systematiek gekozen zal worden m.b.t. de indeling voor het seizoen 2020-2021 is nog niet bepaald. Er zijn enkele opties. Lees het volledige bericht van de NeVoBo. Je kunt op hun facebook pagina een reactie achterlaten met jouw mening.

Onderstaand de volledige mail die we ontvingen van de NeVoBo.
Deze spreekt voor zich.
Via de link kun je ook het volledige nieuws lezen op de internetsite van de NeVoBo.

Status op dit moment:
– Competitie 2019-2020 zal niet meer hervat worden
– Trainingen mogen t/m 6 april niet plaatsvinden
Afgelopen zondag maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m 6 april niet gesport kan worden. In de toespraak die Mark Rutte maandag aan alle Nederlanders richtte, vertelde de premier dat de maatregelen m.b.t. het coronavirus Nederland mogelijk langer in haar greep gaan houden.
Uiteraard zullen we dit volgen en jullie op de hoogte houden.

Voorbereidingen seizoen 2020/2021:
Het zal duidelijk zijn dat teamgesprekken en evaluatiegesprekken op dit moment niet kunnen plaatsvinden.
We zullen echter ook in deze periode vooruit moeten kijken. We hopen natuurlijk dat we snel weer aan de slag kunnen.
Indien het echter langer duurt zullen we toch de gebruikelijke voorbereidingen moeten treffen.
Hierbij zullen we ook nu jullie mening, wensen en mogelijkheden betrekken.
– Evaluatie met trainers
Hier zijn we mee bezig. Deze verlopen individueel of per telefoon.
– Evaluatie met teams/leden:
Hierover volgt snel meer informatie waarschijnlijk zullen deze in eerste instantie schriftelijk verlopen.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment weer correct te hebben geïnformeerd.
Blijf fit en gezond en tot snel.

Met sportieve groet,

Namens het Bestuur van VC S.E.C.
Ruud Janssen
Voorzitter

Van: Nevobo Competitie Zuid
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:17
Aan: Nevobo Competitie Zuid <competitie.zuid@nevobo.nl>
Onderwerp: Update 18 maart: Coronavirus–> Competitie Topdivisie en lager worden niet meer uitgespeeld

Aan : bestuur, wedstrijdsecretariaten Senioren, Jeugd, CMV, recreanten en scheidsrechtercoördinatoren verenigingen en regio scheidsrechters R1 t/m R3
Cc : competitieleiders
Beste bestuursleden, wedstrijdsecretariaten en scheidsrechtercoördinatoren,
De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus volgen elkaar snel op. Afgelopen zondag heeft de overheid besloten om de periode waarin niet getraind/gespeeld mag worden te verlengen tot en met 6 april. Maandag is aangegeven dat het waarschijnlijk is dat we er voorlopig nog niet zijn. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren, en als (bescheiden) onderdeel daarvan onze competitie.

We hebben ondertussen ook de conclusie getrokken dat we de zaalcompetities van de Topdivisie en lager niet meer uitspelen.

Kijk voor meer informatie op onderstaande link:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/18/competities-topdivisie-en-lager-gestopt

Vanaf het moment dat er weer gesport kan worden in Nederland, zal de Nevobo trachten toernooien te organiseren om het zaalseizoen op een mooie manier af te sluiten.

Dit betekent in ieder geval ook dat de CMV-toernooien die nu nog in de periode ná 6 april gepland staan vooralsnog blijven staan. Voor die toernooien waar dit in competitieverband was, vervalt het competitie-aspect en worden dit ‘losse’ toernooien.

Concreet zal dit inhouden dat de volgende evenementen zullen vervallen:
• PD wedstrijden op 25 april
• Alle rayonkampioenschappen in de verschillende CMV speelgebieden
• CMV regiokampioenschap op 16 mei in Best
• SMV regiokampioenschap op 16 mei in Best
• Regiokampioenschap recreanten op 16 mei in Rosmalen.

De toernooien/evenementen die wel nog doorgaan:
• NOJK finale op 11 april
• Halve finale regiobeker zondag op 26 april, was 15 maart gepland. Betrokken verenigingen ontvangen daar een aparte e-mail over.
• Finale regiobeker op 9 mei in Venlo

Mocht je vragen hebben laat het weten.
Met vriendelijke groet,

Michiel van der Eerden
Coördinator Arbitrage Regionaal

040 238 1043 – 06 1220 9042 (bij calamiteiten)
Orteliuslaan 1041 – 3528 BE | Utrecht

Volleybal.nl | Twitter | Facebook | Instagram