Zoals bekend is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Een Europese wet die ook voor verenigingen en dus

 

 

 

 

VC S.E.C. van toepassing is. We hebben diverse maatregelen getroffen die hiermee in verband staan. Zo zijn er technische aanpassingen gedaan op onze site (o.a. cookie verklaring). Er zijn ook diverse documenten opgesteld waarin vastgelegd is hoe wij omgaan met de gegevens van onze leden (Privacyverklaring, geheimhoudingsverklaring en aangepast aanmeldformulier). Ook is er een toestemmingsverklaring gemaakt waarin onze leden kunnen aangeven wat wij wel of niet met bepaalde gegevens mogen doen. Een link naar deze documenten kun je helemaal onderaan onze site vinden. Op dit moment zijn we nog bezig om alle documenten te verspreiden aan leden en andere betrokkenen. Deze dienen dan weer z.s.m. ingeleverd te worden.