Beste leden, ouders trainers en overige S.E.C. vrienden,
Onze laatste update is alweer van 1 april j.l.
Inmiddels zijn er weer enkele zaken die we met jullie kunnen en willen delen.
Het mag duidelijk zijn dat het niet makkelijk is om de adviezen rondom het Corona virus zo lang op te volgen.
Iedereen zal verlangen naar nieuwe maatregelen die ons weer meer vrijheden geven.
Gelukkig zijn de eerste kleine verlichtingen kenbaar gemaakt.
Een hiervan is dat de jeugd weer meer ruimte krijgt om buiten te sporten (zie onderstaand).

Vooralsnog kunnen we verder alleen oproepen om vol te houden (hoe moeilijk dan ook).
Dit is de enige weg naar een genormaliseerde samenleving.

Wederom sterkte in deze moeilijke tijd en blijf gezond en fit.

Onderstaand enkele mededelingen.

Met sportieve groet,

Ruud Janssen
Voorzitter VC S.E.C.

• Donderdag 30 april starten we met buiten-jeugdtrainingen
Nu het kabinet en de gemeente voorzichtig weer ruimte aan de jeugd geeft om te sporten, kan vanaf donderdag 30 april getraind worden door de VC S.E.C. jeugd t/m 18 jaar (uiteraard afhankelijk van het weer).
De senioren moeten nog even wachten en geduld hebben.
De leden die hiervoor in aanmerking komen worden apart hierover geïnformeerd.
Er zijn enkele protocollen/gedragsregels van toepassing om alles volgens de adviezen te organiseren.
Afgelopen dagen hebben we dit uitgewerkt en is hierover met de Gemeente en trainers gesproken.
De CMV jeugd en meisjes C/B zal van 18:00 uur t/m 19:15 kunnen trainen.
Van 19:30 tot 21:00 uur is er ruimte voor een selectie van D1 en D2 (18 jaar en jonger).
De trainingen vinden plaats op het speel/gras veldje tussen de Geul en het B veld van de voetbalclub Walram.
De toegang is via het pad achter het Scoutinggebouw (Burgemeester Hensingel 4).
Vooral van de oudste jeugd (13-18 jaar) wordt veel discipline gevraagd de vooral individuele oefen- en training stof adequaat uit te voeren met inachtneming van de befaamde anderhalve meter afstand van je medespeler. Dat zal best even wennen zijn voor de spelers maar ook voor de trainers. Op dit momenten worden zoveel mogelijk oefeningen verzameld waarmee de 1,5 meter regel kan worden opgevolgd.

Het kabinet en de gemeente nadrukkelijk gevraagd om de landelijk verplicht gestelde regel, dat ouders alleen maar de jeugd mogen brengen en halen, strikt te handhaven. De club begrijpt dat de ouders en/of opa en oma graag weer de jeugd willen zien volleyballen. Dat snapt iedereen doch de club doet een dringend beroep afstand te houden en de jeugd enkel te brengen en te halen naar het sportveld. Ook andere toeschouwers worden verzocht om hier dus niet te komen kijken.

De honger naar de bal is nooit eerder zo groot geweest. Met de versoepeling van de landelijke sportregels voor de jeugd staan we pas aan het prille begin van een lange weg terug. Zoals eerder gezegd moeten de senioren nog even geduld hebben. Zij moeten vooral thuis en met individuele oefeningen aan de slag en fit blijven.

Zoals aangegeven krijgen de jeugdleden en ouders een aparte mail met alle informatie, protocollen en richtlijnen.

• Evaluatieformulieren en volgend seizoen.
We hebben inmiddels 98% van de evaluatieformulieren retour.
Op basis van de ontvangen informatie zullen we voor het nieuwe seizoen een gelijk aantal teams inschrijven voor de competitie.
1x Dames Promotieklasse, 2x Dames 3e Klasse, Meisjes B en Meisjes C. Verder 2x heren recreanten en 2x dames recreanten. De CMV teams kunnen later ingeschreven worden.
Omstreeks 12 juni zullen de eerste voorlopige poule-indelingen gepubliceerd worden.

Uiteraard zullen we op een later tijdstip aandacht besteden aan opmerkingen en vragen die voortkomen uit het evaluatieformulier.

Verder wordt er achter de schermen natuurlijk hard gewerkt om de trainersposten in te vullen, training-schema’s en voorlopige teamindelingen te maken etc. etc.

Ook hierover zullen we jullie op een later moment informeren.

• Oud papier ophalen.
Ook op zaterdag 9 mei zal er nog geen oud papier opgehaald worden. Latere data blijven vooralsnog van kracht en worden later bezien afhankelijk van mogelijke verlenging. Als er weer opgehaald mag worden bekijken we nog hoe we dit gaan aanpakken i.v.m. mogelijk groter aanbod.
Inmiddels is wel bekend dat de vergoeding voor de verenigingen gehandhaafd blijft.

• Herstart volwassenen.
Indien er vanaf 20 mei weer mogelijkheden zijn voor volwassenen (buiten of binnen) zullen we afhankelijk van situatie en maatregelen nog activiteiten opstarten voor dit seizoen. Info volgt dan z.s.m.
Laatste training zou dan maandag 29 juni zijn.

• Activiteiten:
Als gevolg van het besluit dat tot 1 september geen grote activiteiten mogen plaatsvinden is de Cavemanrun voor dit jaar geannuleerd. Ook de Heuvelland 4 Daagse is verplaats naar 2021.

• Financiën:
De huidige situatie heeft ook invloed op onze financiën. Zowel op onze inkomsten als op onze uitgaven.
Op dit moment is nog niet voor alle posten duidelijkheid over de consequenties.
Zoals bovenstaand aangegeven is wel duidelijk dat enkele activiteiten niet kunnen doorgaan. De vergoeding voor het Oud Papier blijft in tact.
De NeVoBo heeft laten weten dat er vooralsnog geen reductie op NeVoBo contributie en inschrijfgelden zal plaatsvinden (zal later bekeken worden).
Ons streven is om tot een terugbetaling van contributiegelden te komen (via een korting op de contributie voor volgend seizoen).
We proberen dit voor het einde van ons boekjaar (01-08-2020) duidelijk te krijgen.
Voor diegenen die de contributie nog niet (geheel) betaald hebben uiteraard het verzoek om dit z.s.m. te doen.